Pause
  Justiţia este un contract de oportunitate în care se intră pentru a preveni ca oamenii să lezeze sau să fie lezaţi. (Epicur)

  Sistemul juridic, întemeiat pe valorile democraţiei este o realitate complexă, în continuă schimbare şi dezvoltare. Rolul avocatului este unul esenţial, atât ca reprezentant al clientului, cât şi ca partener în procesul de justiţie. De aceea, avocaţii noştri au făcut din reprezentarea şi consilierea clienţilor o datorie de onoare. Diferenţa este dată atât de experienţa membrilor cabinetului, cât şi de amplele cunoştinţe juridice, de dedicaţia şi motivaţia spre reuşită a echipei noastre.

  Relaţiile dintre cabinet şi clientii noştri se bazează pe respect, corectitudine, responsabilitate, profesionalism, probitate, şi confidenţialitate.

Legi

CODUL PENAL AL ROMANIEI
CODUL PENAL AL ROMÂNIEI Republicat PARTEA GENERALĂ TITLUL I LEGEA PENALĂ ŞI LIMITELE EI DE APLICARE CAP. 1 DISPOZI ŢII PRELIMINARE ART. 1 Scopul legii penale Legea penală apără, împotriva infracţiunilor, România, suveranitatea, independenţa, unitatea şi indivizibilitatea statului, persoana, drepturile şi libertăţile acesteia, proprietatea, precum şi întreaga ordine de drept. ART. 2 Legalitatea incriminării Legea prevede care fapte constituie infracţiuni, pedepsele ce se aplică infractorilor şi măsurile ce se pot lua...

Citeste tot
Toate legile

Articole

PUBLICITATEA IMOBILIARA
  PUBLICITATEA IMOBILIARĂ scris de Cristina Mazilu CUPRINS I.Noţiunea, structura şi obiectul cărţii funciare.............pag.3 I.1.Noţiunea...........................................................pag3 I.2.Structura cărţii funciare..........................................pag3 I.3.Obiectul cărţii funciare...........................................pag.4 II.Organizarea cărţilor...

Citeste tot
Toate articolele