Pause
  Justiţia este un contract de oportunitate în care se intră pentru a preveni ca oamenii să lezeze sau să fie lezaţi. (Epicur)

  Sistemul juridic, întemeiat pe valorile democraţiei este o realitate complexă, în continuă schimbare şi dezvoltare. Rolul avocatului este unul esenţial, atât ca reprezentant al clientului, cât şi ca partener în procesul de justiţie. De aceea, avocaţii noştri au făcut din reprezentarea şi consilierea clienţilor o datorie de onoare. Diferenţa este dată atât de experienţa membrilor cabinetului, cât şi de amplele cunoştinţe juridice, de dedicaţia şi motivaţia spre reuşită a echipei noastre.

  Relaţiile dintre cabinet şi clientii noştri se bazează pe respect, corectitudine, responsabilitate, profesionalism, probitate, şi confidenţialitate.

Legi

LEGE Nr. 18 din 19 februarie 1991 Legea fondului funciar
LEGE Nr. 18 din 19 februarie 1991 Republicată Legea fondului funciar CAP. 1 Dispoziţii generale ART. 1 Terenurile de orice fel, indiferent de destinaţie, de titlul pe baza căruia sunt deţinute sau de domeniul public ori privat din care fac parte, constituie fondul funciar al României. ART. 2 În funcţie de destinaţie, terenurile sunt: a) terenuri cu destinaţie agricolă, şi anume: terenurile agricole productive - arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantaţiile de hamei şi duzi, păşunile, fâneţele, serele, solariile, răsadniţele...

Citeste tot
Toate legile

Articole

PUBLICITATEA IMOBILIARA
  PUBLICITATEA IMOBILIARĂ scris de Cristina Mazilu CUPRINS I.Noţiunea, structura şi obiectul cărţii funciare.............pag.3 I.1.Noţiunea...........................................................pag3 I.2.Structura cărţii funciare..........................................pag3 I.3.Obiectul cărţii funciare...........................................pag.4 II.Organizarea cărţilor...

Citeste tot
Toate articolele